Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DRUKI DO POBRANIA   \  DRUKI DO POBRANIA

    DRUKI DO POBRANIA - SEKAP.PL
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    NAJCZĘŚCIEJ POBIERANE DRUKI

  Poniżej znajduje się lista najczęściej pobieranych druków.


  Lista załączników
  1. Wzór oświadczenia wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostk
  2. Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy
  3. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  4. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
  5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie
  6. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
  7. Wniosek o nadanie numeru porządkowego
  8. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu
  9. Wniosek o zajęcie pasa drogowego
  10. Wniosek o wpis do rejestru (odbiór odpadów komunalnych)
  11. USC - odpis skrócony aktu
  12. USC - sprostowanie aktu
  13. USC - umiejscowienie aktu 1
  14. USC - umiejscowienie aktu 2
  15. USC - umiejscowienie aktu 3
  16. USC - uzupełnienie treści aktu
  17. USC - Wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie
  18. USC - podanie o wydanie zaśw. o zdoln.prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  19. Informacja o wyrobach zawierających azbest
  20. USC - Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
  21. Zakład Gospodarki Komunalnej - Wzory wniosków
  22. DO - Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  23. DO - Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  24. Wniosek na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
  25. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  26. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
  27. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
  28. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  29. Formularz zgłoszenia ekslopatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  30. Wniosek na dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  31. OSP - druki na ekwiwalent
  32. Wzór informacji i deklaracji podatkowej
  33. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu
  34. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
  35. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (regranting)
  36. Wniosek o usunięcie drzew i krzewów - ODT
  37. Wniosek o usunięcie drzew i krzewów - PDF
  38. Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzew - osoby fizyczne - ODT
  39. Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzew - osoby fizyczne - PDF
  40. DEKLARACJA,INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO - PDF
  41. DO-Zgłoszenie pobytu czasowego
  42. DO-Zgłoszenie pobytu stałego
  43. DO-Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
  44. DO-Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  45. CEIDG-WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra